Đến tháng 08/2017
Tỉnh Hà Tĩnh giải quyết

Hồ sơ sớm và đúng hạn
(Tự động cập nhật: 19-08-2017)
Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.
Tên đơn vị Tiếp nhận Đang giải quyết Trả kết quả Tạm dừng Hủy hồ sơ Chờ trả kết quả Tỷ lệ giải quyết
Kỳ trước chuyển sang Tiếp nhận Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn Tổng số Sớm hạn Hồ sơ đúng hạn Quá hạn Bổ sung HS Thực hiện NVTC Từ chối Công dân rút Tổng số Trong kỳ Kỳ trước
1. SỞ NỘI VỤ 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
2. SỞ CÔNG THƯƠNG 59 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
3. HUYỆN CẨM XUYÊN 404 0 178 2 176 0 0 0 0 313 0 0 0 283 0 283 ---
4. HUYỆN CAN LỘC 122 275 200 121 79 195 116 18 61 7 0 2 0 90 71 19 68.718%
5. HUYỆN LỘC HÀ 501 578 236 219 17 653 502 131 20 198 0 44 0 671 630 41 96.937%
6. HUYỆN VŨ QUANG 30 61 42 19 23 40 36 3 1 36 0 1 0 8 8 0 97.5%
7. HUYỆN ĐỨC THỌ 235 13 248 1 247 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 59 ---
8. HUYỆN KỲ ANH -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9. HUYỆN NGHI XUÂN -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10. HUYỆN THẠCH HÀ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11. TX HỒNG LĨNH -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12. TP HÀ TĨNH -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13. TX KỲ ANH -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14. HUYỆN HƯƠNG SƠN -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15. HUYỆN HƯƠNG KHÊ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Tổng số (15 Đơn vị)