Đến tháng 08/2016
Tỉnh Hà Tĩnh giải quyết

Hồ sơ sớm và đúng hạn
(Tự động cập nhật: 29-08-2016)
Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.
Tên đơn vị Tiếp nhận Đang giải quyết Trả kết quả Tạm dừng Hủy hồ sơ Chờ trả kết quả Tỷ lệ giải quyết
Kỳ trước chuyển sang Tiếp nhận Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn Tổng số Sớm hạn Hồ sơ đúng hạn Quá hạn Bổ sung HS Thực hiện NVTC Từ chối Công dân rút Tổng số Trong kỳ Kỳ trước
1. SỞ NỘI VỤ 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 100%
2. SỞ CÔNG THƯƠNG 59 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
3. HUYỆN CẨM XUYÊN 250 382 173 137 36 448 374 23 51 34 0 0 0 209 188 21 88.616%
4. HUYỆN CAN LỘC 36 342 470 50 420 211 181 16 14 3 0 0 0 6 6 0 93.365%
5. HUYỆN LỘC HÀ 254 731 120 64 56 669 525 137 7 225 0 3 0 56 31 25 98.954%
6. HUYỆN VŨ QUANG 17 82 15 11 4 78 65 8 5 9 0 0 0 3 3 0 93.59%
7. HUYỆN ĐỨC THỌ 20 153 41 15 26 132 87 11 34 0 0 0 0 9 4 5 74.242%
8. HUYỆN KỲ ANH -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9. HUYỆN NGHI XUÂN -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10. HUYỆN THẠCH HÀ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11. TX HỒNG LĨNH -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12. TP HÀ TĨNH -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13. TX KỲ ANH -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14. HUYỆN HƯƠNG SƠN -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15. HUYỆN HƯƠNG KHÊ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Tổng số (15 Đơn vị)