Đến tháng 03/2017
Tỉnh Hà Tĩnh giải quyết

Hồ sơ sớm và đúng hạn
(Tự động cập nhật: 29-03-2017)
Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.
Tên đơn vị Tiếp nhận Đang giải quyết Trả kết quả Tạm dừng Hủy hồ sơ Chờ trả kết quả Tỷ lệ giải quyết
Kỳ trước chuyển sang Tiếp nhận Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn Tổng số Sớm hạn Hồ sơ đúng hạn Quá hạn Bổ sung HS Thực hiện NVTC Từ chối Công dân rút Tổng số Trong kỳ Kỳ trước
1. SỞ NỘI VỤ 1 23 4 3 1 20 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100%
2. SỞ CÔNG THƯƠNG 59 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
3. HUYỆN CẨM XUYÊN 10 696 155 140 15 607 464 68 75 87 0 9 0 152 152 0 87.644%
4. HUYỆN CAN LỘC 113 425 142 111 31 379 261 68 50 6 0 18 0 72 72 0 86.807%
5. HUYỆN LỘC HÀ 0 779 175 174 1 714 552 158 4 231 0 43 0 175 168 7 99.44%
6. HUYỆN VŨ QUANG 8 175 29 17 12 147 141 5 1 9 0 13 0 1 1 0 99.32%
7. HUYỆN ĐỨC THỌ 155 32 165 5 160 22 17 1 4 0 0 0 0 72 19 53 81.818%
8. HUYỆN KỲ ANH -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9. HUYỆN NGHI XUÂN -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10. HUYỆN THẠCH HÀ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11. TX HỒNG LĨNH -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12. TP HÀ TĨNH -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13. TX KỲ ANH -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14. HUYỆN HƯƠNG SƠN -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15. HUYỆN HƯƠNG KHÊ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Tổng số (15 Đơn vị)