Đến tháng 09/2016
Tỉnh Hà Tĩnh giải quyết

Hồ sơ sớm và đúng hạn
(Tự động cập nhật: 30-09-2016)
Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.
Tên đơn vị Tiếp nhận Đang giải quyết Trả kết quả Tạm dừng Hủy hồ sơ Chờ trả kết quả Tỷ lệ giải quyết
Kỳ trước chuyển sang Tiếp nhận Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn Tổng số Sớm hạn Hồ sơ đúng hạn Quá hạn Bổ sung HS Thực hiện NVTC Từ chối Công dân rút Tổng số Trong kỳ Kỳ trước
1. SỞ NỘI VỤ 2 7 1 0 1 8 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 100%
2. SỞ CÔNG THƯƠNG 59 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
3. HUYỆN CẨM XUYÊN 220 329 129 96 33 405 240 58 107 42 0 0 0 51 33 18 73.58%
4. HUYỆN CAN LỘC 58 217 531 33 498 188 141 21 26 3 0 0 0 19 19 0 86.17%
5. HUYỆN LỘC HÀ 286 565 248 107 141 462 320 121 21 212 0 14 0 140 109 31 95.455%
6. HUYỆN VŨ QUANG 22 92 28 17 11 89 79 9 1 9 0 0 0 5 5 0 98.876%
7. HUYỆN ĐỨC THỌ 40 47 62 6 56 28 14 4 10 0 0 0 0 13 8 5 64.286%
8. HUYỆN KỲ ANH -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9. HUYỆN NGHI XUÂN -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10. HUYỆN THẠCH HÀ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11. TX HỒNG LĨNH -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12. TP HÀ TĨNH -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13. TX KỲ ANH -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14. HUYỆN HƯƠNG SƠN -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15. HUYỆN HƯƠNG KHÊ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Tổng số (15 Đơn vị)