Đến tháng 12/2016
Tỉnh Hà Tĩnh giải quyết

Hồ sơ sớm và đúng hạn
(Tự động cập nhật: 03-12-2016)
Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.
Tên đơn vị Tiếp nhận Đang giải quyết Trả kết quả Tạm dừng Hủy hồ sơ Chờ trả kết quả Tỷ lệ giải quyết
Kỳ trước chuyển sang Tiếp nhận Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn Tổng số Sớm hạn Hồ sơ đúng hạn Quá hạn Bổ sung HS Thực hiện NVTC Từ chối Công dân rút Tổng số Trong kỳ Kỳ trước
1. SỞ NỘI VỤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
2. SỞ CÔNG THƯƠNG 59 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
3. HUYỆN CẨM XUYÊN 181 50 165 123 42 51 16 0 35 59 0 0 0 140 51 89 31.373%
4. HUYỆN CAN LỘC 61 19 53 39 14 18 17 0 1 14 0 0 0 15 11 4 94.444%
5. HUYỆN LỘC HÀ 404 58 134 123 11 35 25 10 0 331 0 1 0 141 29 112 100%
6. HUYỆN VŨ QUANG 132 342 479 463 16 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 ---
7. HUYỆN ĐỨC THỌ 127 6 91 11 80 45 0 0 45 0 0 0 0 60 45 15 0%
8. HUYỆN KỲ ANH -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9. HUYỆN NGHI XUÂN -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10. HUYỆN THẠCH HÀ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11. TX HỒNG LĨNH -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12. TP HÀ TĨNH -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13. TX KỲ ANH -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14. HUYỆN HƯƠNG SƠN -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15. HUYỆN HƯƠNG KHÊ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Tổng số (15 Đơn vị)